Sản Phẩm Nổi Bật
Liên hệ

Sản Phẩm Nổi Bật

TOYO CLEAN COPPER (Japan)

Liên hệ

CLEANER CHEMICAL & SPARE PARTS

Chất tẩy rửa POWER LIME

Liên hệ

CLEANER CHEMICAL & SPARE PARTS

Chất tẩy rửa Klen 2102

Liên hệ

CLEANER CHEMICAL & SPARE PARTS

Chất tẩy rửa KLEN 899

Liên hệ

CLEANER CHEMICAL & SPARE PARTS

Chất tẩy rửa POWER FLORAL

Liên hệ
Chọn từ danh sách yêu thích

CLEANER CHEMICAL & SPARE PARTS

Chất tẩy rửa KLEN 1101

Liên hệ

CLEANER CHEMICAL & SPARE PARTS

Chất tẩy rửa KLEN 897

Liên hệ
Chiller và Phụ kiện

Chiller và Phụ Kiện

Screw Chiller – RTHD

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Screw Chiller – RTAD

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Trane AHU

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Scroll Chiller – CGAH

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Water cooled

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Air cooled

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Daikin AHU

Liên hệ

Chiller và Phụ Kiện

Air Cooled Screw Chiller

Liên hệ
Máy Điều Hòa Không Khí

H’STARS AIR CONDITIONER

Water cooled Package Unit

Liên hệ

H’STARS AIR CONDITIONER

Fan Coil Unit

Liên hệ

H’STARS AIR CONDITIONER

Commercial Water AHU

Liên hệ

DAIKIN AIR CONDITIONER

Stand Floor Type

Liên hệ

DAIKIN AIR CONDITIONER

Concealed duct type 2

Liên hệ

DAIKIN AIR CONDITIONER

Cassette Type 3

Liên hệ

DAIKIN AIR CONDITIONER

Cassette Type 2

Liên hệ

DAIKIN AIR CONDITIONER

Cassette Type

Liên hệ
Vật tư điện lạnh

DUPONT REFRIGERANT

Dupont R22

Liên hệ

DUPONT REFRIGERANT

Dupont R134A

Liên hệ

DUPONT REFRIGERANT

Dupont R410A

Liên hệ

DUPONT REFRIGERANT

Dupont R404A

Liên hệ
Liên hệ

EMKARATE POE

Emkarate POE RL 32 H

Liên hệ
Liên hệ

EMKARATE POE

POE Approve

Liên hệ
Kho Lạnh

Kho Lạnh

Emerson Scroll CDU

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ